Thoughts on the Akaka Bill…

KAULANA NA PUA

Written by Ellen Kehoʻohiwaokalani Wright Prendergast in 1893.

Kaulana nā pua aʻo Hawaiʻi
Kūpaʻa mahope o ka ʻāina
Hiki mai ka ʻelele o ka loko ʻino
Palapala ʻānunu me ka pākaha
Famous are the children of Hawaiʻi
Ever loyal to the land
When the evil-hearted messenger comes
With his greedy document of extortion
Pane mai Hawaiʻi moku o Keawe       
Kōkua nā Hono aʻo Piʻilani
Kākoʻo mai Kauaʻi o Mano
Paʻapū me ke one Kākuhihewa
Hawaiʻi, land of Keawe answers
The bays of Piʻilani help
Kauaʻi of Mano lends support
All are united by the sands of Kākuhihewa
ʻAʻole aʻe kau i ka pūlima
Maluna o ka pepa o ka ʻenemi
Hoʻohui ʻāina kūʻai hewa
I ka pono sivila aʻo ke kanaka
Do not fix a signature
To the paper of the enemy
With its sin of annexation
And sale of the civil rights of the people
ʻAʻole mākou aʻe minamina
I ka puʻukālā a ke aupuni
Ua lawa mākou i ka pōhaku
I ka ʻai kamahaʻo o ka ʻāina
We do not value
The government’s hills of money
We are satisfied with the rocks
The wondrous food of the land
Mahope mākou o Liliʻulani
A loaʻa e ka pono o ka ʻāina
    [alternate stanza:
     A kau hou ʻia e ke kalaunu]
Haʻina ʻia mai ana ka puana
Ka poʻe i aloha i ka ʻāina
We support Liliʻuokalani
Who has won the rights of the land
    [alternate stanza:
     She will be crowned again]
The story is told
Of the people who love the land

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s